Keluarga Sejahtera

Posts Tagged ‘wanita pilihan menurut ajaran Islam

Sebaik-baiknya wanita ialah yang apabila engkau melihatnya ia menggembirakanmu, apabila engkau memerintah ia mentaati, dan ia senantiasa memelihara dirinya dan hartamu di belakangmu (HR At-Tabrani)

Wanita yang menggembirakan ketika dilihat adalah wanita yang menjaga kecantikan, kebersihan dan keserasian dalam penampilan. Dia akan merawat kecantikan fisiknya dengan dandanan yang menarik,   dan apabila secara fisik tidak cantik, dia dapat menampilkan inner beautynya dengan baik.

Kecantikan fisik mungkin tidak akan menarik apabila tidak disertai dengan menjaga kebersihan tubuhnya, sehingga tercium aroma yang tidak menyenangkan. Demikian pula dalam berpakaian, wanita yang mengenakan busana dengan serasi akan menggembirakan suaminya ketika dia memandangnya.

Wanita pilihan adalah wanita yang ketika engkau memerintahnya ia mentaatinya. Ketaatan yang diperlihatkan olehnya memperlihatkan pendidikan agamanya yang baik.  Syariat agama memberikan tuntunan bahwa laki-laki  adalah pemimpin kaum wanita. Pemimpin yang adil tentu tidak akan menyuruh bawahannya melakukan sesuatu yang tidak benar dan sudah menjadi kewajiban orang yang dipimpin untuk mentaati perintah yang tidak bertentangan denan perintah Allah dan rasul Allah.

Wanita yang baik senantiasa menjaga dirinya dalam pergaulan, kendati suaminya sedang tidak di dekatnya. Dia bisa menjaga dirinya karena pendidikan budi pekerti yang diterima dari keluargnya baik. Dia bisa menjaga harta benda suaminya karena pendidikan umumnya juga baik. Pendidikan umum yang dimilikinya menjadikan dirinya dapat mengelola kekayaan yang dimiliki suaminya dengan baik, efisien tanpa adanya penyelewengan, kendati suaminya tidak terlalu mengawasinya.

+